Rezonans magnetyczny na NFZ

Co należy wiedzieć o rezonansie magnetycznym?

To badanie bezinwazyjne, bezpieczne i co najważniejsze bezbolesne, które jest powszechnie stosowane w diagnozowaniu różnego rodzaju schorzeń i urazów. Pozwala na precyzyjne zobrazowanie zarówno kości jak i tkanek miękkich, a także ocenę funkcjonalności wielu narządów. W ramach refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia można wykonać rezonans:

 • Jamy brzusznej,
 • Miednicy mniejszej,
 • Szyi,
 • Kręgosłupa (zarówno poszczególnych odcinków jak i całego przekroju),
 • Głowy,
 • Szyi,
 • Przysadki,
 • Zatok,
 • Oczodołów,
 • Twarzoczaszki,
 • Kończyn,
 • Barków,
 • Stawów biodrowych, kolanowych czy skokowych,
 • Stawu łokciowego i nadgarstka.

Do obrazowania rezonans magnetyczny wykorzystuje pole generowane przez specjalną aparaturę, które wzbudza obecne w komórkach naszego ciała atomy wodoru.

Te przemieszczając się generują impulsy, które są odbierane przez specjalne detektory i przy pomocy zaawansowanego oprogramowania przekształcane na precyzyjne obrazy poszczególnych struktur i tkanek.

Rezonans magnetyczny na NFZ – jak wyglądają formalności?

Decydując się na skorzystanie z rezonansu magnetycznego w ramach świadczeń Narodowego Fundusz Zdrowia należy:

 1. Umówić się do lekarza specjalisty, który wystawi odpowiednie skierowanie lekarskie,
 2. Wpisać się na listę osób oczekujących na badanie i dostarczyć skierowanie do wybranej placówki w ciągu maksymalnie 14 dni od daty rejestracji,
 3. W dniu badania dostarczyć dokument potwierdzający naszą tożsamość oraz umożliwiający weryfikację uprawnień do skorzystania ze świadczeń w systemie eWUŚ (elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców) lub też dokument potwierdzający posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego. Mogą to być:
  • Legitymacja ubezpieczeniowa,
  • Legitymacja rencisty lub emeryta,
  • Druk RMUA,
  • Potwierdzenie wpłaty składek ZUS za ostatni okres rozliczeniowy.

Jak powinno wyglądać skierowanie na rezonans magnetyczny na NFZ?

By rezonans magnetyczny mógł zostać wykonany w ramach finansowania ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia powinno się dostarczyć odpowiednie skierowanie.

Musi być ono podpisane przez lekarza, który posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tego typu skierowania, ze względu na spore koszty badania, wystawia się przede wszystkim przy istotnych przesłankach do wykonania badań diagnostycznych.

Posiada ono ograniczoną datę realizacji, dlatego na badanie najlepiej zarejestrować się w możliwie jak najkrótszym czasie od jego otrzymania.

Jak powinno prawidłowo wyglądać takie skierowanie? By mogło ono zostać uznane przez placówkę wykonującą rezonans magnetyczny na NFZ powinno zawierać poniższe dane:

 • Oznaczenie pacjenta w sposób określający jednoznacznie jego tożsamość,
 • Pełne oznaczenie podmiotu który wystawia skierowanie (np. pieczątkę),
 • Oznaczenie jednostki, do której pacjent jest kierowany na badanie (nie chodzi o konkretną nazwę, ale np. zaznaczenie że ma ono być wykonane w pracowni rezonansu magnetycznego,
 • Wstępne rozpoznanie ustalone przez lekarza,
 • Datę wystawienia skierowania,
 • Pełne dane dotyczące lekarza, który wystawia skierowanie (w tym specjalizację i numer prawa wykonywania zawodu),
 • Dodatkowe informacje zdobyte przez lekarza kierującego na badanie, które mogą być przydatne przy wykonywaniu badania (np. wyniki poprzednich badań obrazowych, informacje o posiadanych implantach itp.).

Decydując się na wykonanie rezonansu magnetycznego w ramach środków z Narodowego Funduszu Zdrowia należy zwrócić uwagę na to, by wybrana placówka posiadała nie tylko krótkie terminy realizacji badania, ale również wysokiej jakości sprzęt i odpowiednio przeszkoloną kadrę. Tylko wtedy można mieć pewność, że badanie wykonano z troską o jego najwyższą precyzję.

Wyszukaj klinikę