Dostarczenie skierowania na badania w ramach NFZ

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z funduszy publicznych, każdy pacjent chcący wykonać rezonans magnetyczny w ramach tej refundacji musi dostarczyć odpowiednio wypisane skierowanie lekarskie.

Rejestracji na badanie można dokonać drogą elektroniczną lub telefoniczną, jednak oryginał skierowania powinien być dostarczony do wybranej placówki najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od dnia rejestracji. W przypadku niedotrzymania tego terminu istnieje ryzyko, że termin ulegnie anulowaniu, a pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących na badanie.

Wyszukaj klinikę